Želim da pronađem u
u
Pretraga

Ovo su najčešće greške u engleskom jeziku koje svi pravimo!

Ovo su najčešće greške u engleskom jeziku koje svi pravimo!

Engleski jezik i njegova gramatika mogu biti izuzetno kompleksni i teški za učenje i učenicima i onima koja ga već govore. Ovo se posebno odnosi na one koji pod stare dane uče engleski jezik. Stoga su i greške u engleskom jeziku neizostavni deo procesa učenja.

Možda će vas iznenaditi podatak da čak i izvorni govornici engleskog jezika često prave greške u pisanju i gramatici. Prema tome, nemojte se obeshrabriti ukoliko često pravite greške ukoliko ste tek na početku avanture koja se zove učenje engleskog jezika.

Pre ili kasnije, učenici engleskog jezika će naći neka pravila engleskog jezika konfuznim. Zbog toga je važno da pronađete pouzdan Centar stranih jezika u vašem gradu i predavača koji će vas uputiti na najčešće greške i kako da ih izbegnete.

U ovom članku ćemo navesti najčešće greške u engleskom jeziku i zbog čega ih najčešće pravimo.

Which ili Who?

Kako znate kada da koristite „which“ a kada „who?“ Ovo pravilo i ove zamenice često prave problem čak i naprednim polaznicima. Najbolje pravilo je da „who“ koristite kada pričate o osobi, prijateljima, poznanicima, kolegama i slično. Za sve druge možete koristiti „which“ i nećete pogrešiti.

Glagoli

Engleski glagoli i vremena u engleskom jeziku nisu previše teški za učenje, posebno kada ih uporedite sa jezicima sa složenijom konjugacijom kao što su srpski ili francuski. Ali ponekad, posebno kada razgovarate i morate da se snađete brzo, može se desiti da se zbunite i slučajno iskoristite pogrešno vreme.

Jedna od čestih grešaka koje se javljaju kod novopečenih učenika je to što zaboravljaju da dodaju „s“ na kraju glagola koji idu posle he, she ili it. Još neke od grešaka koje se često javljaju su izostavljanje dodatka „-ing“ iza glagola, korišćenje glagola u prošlom vremenu u upitnom ili odričnom obliku (sa nastavkom „-ed“ posle pomoćne reči „did“ ili „didn’t“)…

Reč please

Ova reč se često koristi u pitanjima formulisanim kao molba ili zahtev, ili kao odgovor kada nešto prihvatate sa rezervom. Međutim, mnogi ovu reč koriste u situacijama kada nije potrebna. Tako na primer se često dešava da čujete nekoga kako kaže „Thank you, please“. Iako je „please“ reč koja se koristi za zahteve, nije joj mesto iza fraze „thank you“.

Since

Ovo je reč koju novi učenici često koriste kada ne mogu da se sete druge reči. Na primer, kada govore o nečemu što traje određeni vremenski period, umesto da kažu „I will exercise for half an hour“ oni kažu „I will exercise since half an hour“. Lako je pomešati ove dve rečce zato što imaju slične funkcije. Međutim, razlika između njih je ogromna.

Dessert i Desert

Još jedna jako česta i razumljiva greška koju prave čak i izvorni govornici. Kao što znate, dessert je slatkiš dok desert označava pustinju. S obzirom da se skoro identično pišu, lako je zameniti jednu reč za drugu. Međutim, ne samo što se drugačije pišu, ove dve reči se drugačije i izgovaraju.

Pogrešno korišćenje apostrofa

Apostrofe nije teško koristiti jednom kada naučite kako. Međutim, dok ne budete došli do tog nivoa često se može dešavati da ih koristite na mestima na kojima nije prikladno. Ovo je zapravo jedna od najčešćih grešaka u engleskom jeziku. Mnogi koriste apostrof pri formiranju množine, posebno ako je u pitanju reč sa samoglasnikom na kraju.

Apostrof se koristi kada želimo da označimo da objekat pripada subjektu (Marko’s book) ili kada koristimo skraćenice („don’t“ umesto „do not“). Međutim, apostrof se nikada ne koristi pri formiranju množine.

Your ili You’re

Još jedna greška koju često prave čak i izvorni govornici je korišćenje reči your i you’re. Dok prva označava pripadnost, druga je skraćeni oblik fraze „you are“. Tako ćete na primer reći „You’re lovely“, a ne „your lovely“. Isto tako nećete reći „When your coming over“ već „when are you coming over“.

Its/It’s

U duhu prethodne stavke, ljudi često mešaju i „its“ i „it’s“. Međutim, ovo je mnogo lakše upamtiti: „it’s“ se jedino koristi kao skraćenica za „it is.“ Sa druge strane „its“ se koristi kada označujemo pripadnost.

Fewer ili Less

Na ovu grešku možete naići čak i u velikim supermarketima u zemljama gde se govori engleski jezik kada naiđete na znak „10 items or less“. Razlika je u tome što se „less“ koristi za nebrojive imenice (flour, sugar) dok se „fewer“ koristi za brojive (boxes, toys).

To/Too

Zbog sličnog pisanja i izgovora često se dešava da učenici pomešaju ova dva pojma. Bilo koji članak o gramatičkim greškama ne bi bio potpun bez ove stavke. To se koristi u infinitivu glagola („to walk“) ili da označi pravac (prema nečemu), dok „too“ znači takođe.

Then/Than

Zbog sličnog pisanja i izgovora, često se javlja zabuna i između ove dve reči. „Than“ se koristi pri poređenjima, dok „then“ označava vremensku odrednicu (nakon nečega).

Who ili Whom

Još jedna česta zabuna koja muči čak i izvorne govornike je korišćenje reči „who“ i „whom“. „Who“ se koristi kao subjekat u rečenici, dok se „whom“ koristi kao objekat, na isti način na koji se koriste „he“ i „him“.

Komentari 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

ŠKOLE JEZIKA U SRBIJI

Učiavanje…