Želim da pronađem u
u
Pretraga

Ovo Vas neće naučiti u školi – Kako se lako uče frazalni glagoli u engleskom jeziku

Ovo Vas neće naučiti u školi – Kako se lako uče frazalni glagoli u engleskom jeziku

Učenje frazalnih glagola u engleskom jeziku dovešće Vas korak bliže do onoga čemu streme svi koji krenu da uče engleski jezik, a to je da upotrebljavate engleski jezik kao izvorni govornik. Frazalni glagoli u engleskom jeziku su jedna od navećih prepreka ka ovom cilju.

Sa druge strane, oni koji ih uspešno savladaju osećaju se mnogo samouverenije. Međutim, sama konstrukcija i upotreba frazalnih glagola čini ih teškim za učenje za neke polaznike kursa engleskog jezika. Pre svega, činjenica da se učenje frazalnih najviše zasniva na pamćenju istih. Pored toga neki frazalni glagoli mogu imati različito značenje u zavisnosti od konteksta. Tako za poletanje aviona i za skidanje kaputa koristimo frazalni glagol take off.

Najvažnije je ne odustati. Čak i ukoliko učite engleski jezik vrlo kratko verovatno znate gomilu frazalnih glagola a da toga niste ni svesni.

U ovom članku daćemo Vam par korisnih saveta koji će Vam pomoći pri učenju frazalnih glagola. Ovde takođe možete pročitati i savete koji će Vam pomoći u učenju stranog jezika kao i zbog čega je dosta lakše učiti strani jezik u školi stranih jezika.

Učite kroz primere

Mnoge frazalne glagole ćete pokupiti dok obrađujete razne teme na časovima engleskog jezika. Tako će na primer novi polaznici lakše naučiti frazalne glagole kao što su get up dok budu učili proste fraze kao što su go to work ili take a shower. Kroz primere je mnogo lakše naučiti frazalne glagole, tako da sledeći put kada budete obrađivali neku temu na času obavezno zabeležite svaki frazalni glagol na koji naiđete, što nas dovodi do sledeće stavke.

Pišite, pišite, pišite

pisanje-frazalni-glagoli

Kada čujete ili naiđete na frazalni glagol koji ne znate u nekom tekstu, obavezno ga zapišite.  Međutim, greška koji polaznici engleskog jezika najčešće prave je to što izvlače samo frazalni glagol. Umesto toga, pored frazalnog glagola i značenja zapišite i rečenicu u kojoj ste naišli na frazalni glagol. To će Vam pomoći da bolje razumete kontekst u kome se određeni frazalni glagol koristi, da biste kasnije mogli lakše i sami da ga iskoristite.

Upotrebite ih u sopstvenom primeru

Kao što smo već pomenuli, mnoge frazalne glagole lakše ćete naučiti kroz primere nego kroz liste na kojima su svi navedeni. Isto tako ćete i lakše početi da koristite frazalne glagole u govoru ukoliko ih budete koristili u sopstvenim primerima, da opišete nešto što Vam se desilo. Onda kada budete počeli da koristite frazalne glagole umesto da se oslanjate na maternji jezik da opišete nešto što Vam se desilo znaćete da ste ih uspešno savladali.

ŠKOLE JEZIKA U SRBIJI

Učiavanje…