Želim da pronađem u
u
Pretraga

U slučaju da ste u potrazi za školom stranih jezika, centar stranih jezika će Vam pomoći da na najjednostavniji način dođete do škole po Vašoj meri. Na našem blogu možete naći dosta korisnih saveta vezanih za kurseve stranih jezika, polazeći od toga kako da odaberete najpovoljniju školu koja bi odgovarala Vašem budžetu, zatim savete o izboru jezika koji bi Vam odgovarao, najefektivnijeg načina za usvajanje jezika i još dosta zanimljivosti.

Ovo Vas neće naučiti u školi – Kako se lako uče frazalni glagoli u engleskom jeziku

Učenje frazalnih glagola u engleskom jeziku dovešće Vas korak bliže do onoga čemu streme svi koji krenu da uče engleski jezik, a to je da upotrebljavate engleski jezik kao izvorni govornik. Frazalni glagoli u engleskom jeziku su jedna od navećih prepreka ka ovom cilju. Sa druge strane, oni koji ih uspešno savladaju osećaju se mnogo […]

Koji nivoi stranih jezika postoje

Možda do sada niste pravili jasnu razliku u znanju nivoa jezika. Verovatno ste čuli da se upotrebljavaju termini kao što su A1 ili B2 ako ste tražili da se upišete na kurs stranih jezika u Beogradu, ali niste znali šta ti termini označavaju niti kada i kako se koriste. Svi kursevi stranih jezika se organizuju […]

Jednojezični ili dvojezični rečnici – Koji su bolji za učenje jezika?

Često se postavlja pitanje koji rečnici su bolji za učenje jezika, jednojezični ili dvojezični? Jednojezični rečnik objašnjava značenje reči na jeziku koji učite. Dvojezični rečnik poseduje prevod ii objašnjenje reči koje su Vam strane koristeći drugi jezik, jezik sa kojim ste dobro upoznati, koji je obično  Vaš maternji jezik. Moramo da kažemo da preferiramo dvojezične […]