Želim da pronađem u
u
Pretraga

Učenje engleskog jezika: 8 najčešćih grešaka koje učenici prave

Učenje engleskog jezika: 8 najčešćih grešaka koje učenici prave

Koje su to najčešće greške koje se prave u učenju engleskog jezika? Da li se najčešće prave greške u gramatici ili u pisanju ili izgovoru reči? To dosta zavisi od maternjeg jezika onoga ko uči jezik.

Dok lingvisti prepoznaju greške, učenici koji još uvek ne znaju sva gramatička pravila nisu ni svesni grešaka koje prave ili u trenutku govora zaborave na pravila.

Često se dešava da neki učenici greše često u određenim stvarima u engleskom jeziku pod uticajem sopstvenog jezika. Tako na primer osobe koje govore slovenske jezike često izostavljaju članove.

Na primer može često da čujete od osoba sa našeg podneblja koje ne vladaju najbolje engleskim jezikom da kažu na primer „He bought new car“, dok sa druge strane govornici romanskih jezika koriste članove i kada ne treba, što u praksi zvuči ovako: I love the my sister“.

Ovakve greške odražavaju prirodu maternjeg jezika i za neke osobe korišćenje članova u engleskom jeziku može da bude jako zbunjujuće. Zato je bitno da prepoznate greške koje pravite kako bi poradili a njima i ispravili ih.

Ove lingvističke nepravilnosti zavise i od kulture. Na primer Italijani prečesto koriste reč „nice“ (fino) kada govore o bilo čemu, čak i horor filmovima dok Poljaci od svega prave ogroman problem.

Ipak, neke greške se pojavljuju u svim kulturama. Engleski jezik ima dosta neobičnih svojstva kao što je slaganje imenice i glagola u trećem licu jednine. Ovo je samo jedan primer greške koje mnogi često prave, a kada razmislite o tome shvatićete da nije neobjašnjivo zašto je to tako.

S obzirom da je trenutno na svetu na svakog izvornog govornika engleskog troje koji to nisu, lingvisti tvrde da ove greške jednog dana mogu postati pravila. Dok se to ne dogodi, profesori jezika širom sveta razvijaće svoje genijalne programe i načine da pomognu učenicima da dovedu engleski jezik do savršenstva.

Ovo su neke od najčešćih grešaka koje se svakodnevno dešavaju učenicima engleskog jezika sa svih krajeva sveta, od Srbije do Japana. Opet, možda se za par generacija neke od ovih grešaka više neće smatrati greškama.

Slaganje subjekta i glagola

Savladati engleske glagole je lako, dok god zapamtite da ih promenite u trećem licu jednine. To znači da za subjekte u trećem licu (he, she, it) na kraju glagola treba dodati sufiks –s. Na primer:

  • My sister likes Metallica.
  • It looks like it’s going to rain.
  • Peter likes climbing tall mountains.

Verovali ili ne, kod onih koji nisu izvorni govornici ova odlika se sve više gubi. Stoga jednog dana dodavanje sufiksa na kraju glagola može biti arhaično kao i korišćenje modalnog glagola „shall“ umesto „will“ posle prvog lica jednine i množine.

Izgovor zvuka „th“

Iako je zvuk „th“ veoma čest u engleskom jeziku, oni koji uče jezik izuzetno se muče sa tim. Mnogi pokušavaju da zamene zvuk nekim koji je mnogo bliži njihovom maternjem jeziku, pa lingvisti predviđaju da će i kao prethodno, i pravilan izgovor ovog zvuka otići u istoriju.

Korišćenje „please“ u pogrešnom kontekstu

Ovo je tipično za učenike koji engleski prevode doslovno na svoj jezik, gde se „please“ ili „molim“ koristi u drugačijem kontekstu. U engleskom, „please“ se koristi da ublaži neki zahtev.

  • Pass me the glass, please.
  • Dodaj mi vodu, molim te.

U drugim slučajevima koriste se druge fraze. Na primer, kada nekome nešto dodajemo, koristimo izraze „There you are“. Ukoliko nekome pokazujemo gde da sedne, reći ćemo „Please, take a šeta.“

Problemi sa predlozima

Studente vrlo često zbunjuju predlozi, odnosno kada i uz koje glagole se koriste. To je često čak i kod naprednih studenata. Razlog je to što su predlozi drugačiji u svako jeziku. Na primer, jedna od čestih grešaka koje učenici prave je izostavljanje predloga „to“ posle glagola „listen“ kada pričamo o slušanju muzike. U engleskom jeziku, glagol „listen“ uvek zahteva predlog to. Stoga je pravilno:

  • She is listening to Coldplay.

Korišćenje –ing umesto –ed

U nekim kontekstima ovo je apsolutno pravilno. Ali verovatno je da će početnici sa ovim često imati problema. Tako će na primer početnik često reći „I was very boring“ umesto „I was very bored“.

Ova dva sufiksa često izazivaju zabunu. Sufiks „–ed“ koristi se kada opisujemo kako se neko oseća, dok „-ing“ označava stvari, situacije ili osobe koji su doveli do toga da se tako osećamo.

Izostavljanje članova

U mnogim jezicima članci uopšte ne postoje. S obzirom da je korišćenje određenih i neodređenih glagola izuzetno komplikovano, čak i napredni studenti se muče sa ovim. Srećom, u mnogim slučajevima članovi ne utiču na sam kontekst, pa ne predstavljaju ogromnu prepreku u sporazumevanju.

Mešanje sadašnjeg perfekta i prostog prošlog vremena

Sadašnji perfekat (present perfect) u engleskom se koristi drugačije nego u drugim jezicima kao i druga vremena u engleskom, te zbog toga često zbunjuje učenike. Ono što izaziva zabunu je to što sadašnji perfekat koristimo da opišemo prošlost i sadašnjost u isto vreme. Naime, ovo vreme koristimo za radnje koje su se desile u prošlosti ali imaju uticaja i na sadašnjost.

Na primer, kada želimo da kažemo da smo se preselili u neki grad pre nekog vremena (a iz konteksta naglašavamo da još uvek živimo tu) koristimo sadašnji perfekat: „We have moved here three years ago“.

Međutim, ukoliko dodamo tačnu vremensku odrednicu kao „this morning“ ili „last year“ koristićemo prošlo vreme.

„We moved to Canada last year.“

Formiranje pitanja

Postavljanje pitanja često postavlja problem zbog toga što u engleskom jeziku red reči mora biti obrnut. Tako na primer „You are Serbian“ postaje „Are you Serbian“ u upitnom obliku. Sa druge strane, za pitanja sa „da ili ne“ odgovorom moramo dodati pomoćni glagol („Do you like beer?“)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

ŠKOLE JEZIKA U SRBIJI

Učiavanje…